از فرم زیر برای ثبت نام استفاده کنید.

Security question:

10 + 9 =

ثبت حساب

آرشاپرداز -طراحی وب - گرافیک - شبکه -نرم افزار

مأموریت راینیک

مأموریت ما بازیابی، بازسازی و توسعه “اعتماد به نفس” و “واقعیت بخشی به خود” و ” خلق ارزش متمایز” برای کسب و کار های ایرانی است. ما با شناخت آسیب های وارده بر پیکره نسل های گوناگون ایرانی، ساختار های موجود و انگاره های سقیم اجرایی گوناگون ، در پی زدودن غبار های بلاهت و به رسمیت شناختن تلاش های ساختار شکنانه ی دلسوزانه، از فضای کسب و کار و در تاب توان از جامعه ایرانی هستیم. به عقیده ما حرکت به سمت شکوفایی خلاقیت ها، جسارت به چالش کشیدن ناراستی های تنیده در تار و پود جامه ی فرهنگ سازمانی کسب وکارها و بازخوانی و بازشناخت مبانی فرهنگی و میراثی و میل به تعالی ، حرکتی اصیل و شایسته تکاپوست.
به باور ما کسب و کار های ایرانی می بایست مشتریان را نه به عنوان مصرف کنندگانی صرف و تأمین کننده سود بلکه به عنوان وجود های انسانی با قابلیت های وصف ناپذیر کنشگری، ادراکی و تولیدی در نظر آورند. مشتریان را نقاط آغازین استراتژی های سازمانی خود بدانند که می بایست توجه کامل خود را به نیاز ها و دغدغه های آنان معطوف دارند.
شرکت مشاوره مدیریت راینیک خود را مفتخر می داند که در راستای تحقق این ارزش ها، خود را پس از سالها کسب دانش و تجربه به عنوان یکی از پیشگامان عرضه دارد. برای ما نه تنها متفاوت بودن بلکه ایجاد تفاوت های عمیق، تمایز و خلق ارزش، اهمیت استراتژیک اساسی دارد. رویکرد ما در همکاری های خود با مشتریان، تکریم شخصیت آنان به عنوان نیروهای محرک تعالی و آرمان خواهی و محقق کردن و بارور ساختن پتانسیل های واقعی و شخصی آنان خواهد بود و نه صرفا بهره برداری های منقطع اقتصادی. بنا بر باور ما، سرمایه گذاری های اساسی در رشد و تعالی مشتریان، عمیق ترین منافع مالی و معنوی در افق بلند مدت را در پی خواهد داشت. همراهان ما شرکت هایی خواهند بود که هم باور و هم سان ما در پی ایجاد تغییرات بنیادی نه تنها در شاخص های اقتصادی خود بلکه در جوامع ملی و جهانی خود هستند و ارزش ها و رؤیا های ما را به اشتراک دارند.
ما در جستجو و احیای منابعی هستیم که پول و سرمایه به تنهایی از عهده تأمین آن ها بر نمی آید. برای ما و همراهانمان به عنوان نسل آینده، خلق ارزش های اختصاصی و عرضه معنا، عظیم ترین سرچشمه ایجاد تمایز در ارزش های پیشنهادی است و در پی بافتن این ارزش ها در تار و پود فرهنگ سازمانی و فرهنگ کسب وکارهای ایرانی هستیم.
ما در عین به رسمیت شناختن روایت های متعدد در زمینه آسیب شناسی های صورت گرفته پیرامون مصائب مملکتی و منطقه ای، باور داریم که مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در وهله نخست آبشخور نارسایی های مدیریتی و ناشی از نا کارآمدی مدیران گونان در این زمینه هاست که ریشه های بسیار عمیق تاریخی و اجتماعی دارد. بنا بر اعتقاد ما، بزرگ ترین ارزش افزوده برای یک کسب و کار و در نهایت برای جامعه را مدیران و کارشناسان مدیریت می توانند ایجاد نمایند؛ بنابراین درک درست و واقعی از مفاهیم مدیریت، استغنای ایرانی و اسلامی و تطبیق بومی و اقتضایی محتواها و ساختار ها، می تواند ضریب آزمون و خطاهای بیهوده این شرکت ها و سازمان ها را پایین آورده و امکان بهره برداری حداکثری از منابع را محقق کند و در نهایت تجربه های بهتری را برای ما و خانواده های مان ایجاد و راه حل های خروج از مشکلات تاریخی دامن گیر ما را تولید نماید. اطمینان ما این است که ایران به واسطه جمعیت مناسب، منابع غنی و ریشه های میراثی عمیق می تواند و می بایست تاثیر بسزایی در پیشرفت نوع بشر در راستای دستیابی به اهداف متعالی اش داشته باشد.
حرکت صادقانه راینیک در برطرف سازی مشکلات مدیریتی در حوزه های فردی، کسب و کار های انتفاعی و سازمان های غیر انتفاعی، فارغ از انتظار درآمد زایی خواهد بود. جبران عقب افتادگی های دانشی و رسیدن به مرز دانش مدیریت در سطح جهانی در گام نخست و در گام های عمیق تر اهتمام به تولید محتوای خودی و استخراج بینش های مدیریتیِ بومی، تمرکز فعالیت های ما را در بر خواهد داشت. برای ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود. امید است ما و همراهانمان طلایه داران شکوفایی در جوامع خود و پیشگامانی برای فردا باشیم.

چشم انداز راینیک

چشم انداز کلی راینیک، تبدیل شدن به بزرگترین شرکت مشاوره مدیریت در ایران و پس از آن شرکتی مهم و صاحب نظر در صنعت مشاوره مدیریت جهان است.در طرح استارت آپها قصد داریم این افتخار را داشته باشیم که هر کسب و کاری که در ایران آغاز می شود، در آن دخیل باشیم.